Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2020

4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viahoneybunny honeybunny

March 27 2020

8032 6016 500
Reposted frompulperybka pulperybka viazakazane zakazane

March 26 2020

I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viatobecontinued tobecontinued
0081 2e38 500

March 25 2020

I moje poczucie własnej wartości... Trwa we mnie przekonanie, że jestem nikim. Wydaje mi się, że jestem bezużyteczna, nikomu niepotrzebna. Nie wierzę w siebie, nie wierzę też w ludzi. Przestaję ufać.
— Anna Zamojska

March 24 2020

1930 05bf 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabrianmay brianmay

March 22 2020

8341 2436 500
Reposted fromhrafn hrafn viamononok mononok
Herbata to napój, który potrafi sobie poradzić z całym złem tego świata.
— Christi Daugherty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 19 2020

9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viatake-care take-care

March 15 2020

Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

March 14 2020

Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"

March 11 2020

8955 f373 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki
Większość z nas tak strasznie się na to życie wymyśla, szukając dla niego usprawiedliwienia, a na końcu, na łożu śmierci myśli - dlaczego tak po prostu nie żyłem. Dlaczego tak po prostu nie mogłem się tym życiem ucieszyć.
— Julia Kijowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 10 2020

2619 2adb

March 06 2020

8211 8c55 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

March 05 2020

Zamieniam niezdrowe nawyki na dobre:
1. Nie zazdroszczę sukcesu innym. Cieszę się nim, tak jakbym chciała, żeby ktoś się cieszył moim.
2. Nie cofam się przed zmianą. Jestem zmianą.
3. Nie porównuję się z innymi. Porównuję się z samym sobą z przeszłości. Zwracam uwagę na te małe postępy, które robię i doceniam to, że idę stale do przodu.
4. Nie skupiam się na tym, czego nie chce. Szczególnie nie robię tego z rzeczami, na które nie mam wpływu, nie dręczę siebie.  Jeśli jest rozwiązanie sytuacji – dążę do celu. Jeśli nie ma rozwiązania czekam i obserwuję rozwój sytuacji. 
5. Nie oszukuję siebie. Dopuszczam do siebie trudne emocje (pomaga w tym sztuka).
6. Nie krytykuje siebie. Chwalę się za coś, albo krytykuję konstruktywnie, a potem poprawiam swoje błędy. 
7. Nie wybiegam ciągle myślami w przyszłość. Skupiam się na myśleniu o tym co mogę zrobić teraz (mam listę rzeczy do zrobienia).
8. Nie wyobrażam sobie idealnego siebie. Wymyślam co mogę zrobić tu i teraz, żeby zrealizować swoje cele (rozpisz swoje cele i plan dotarcia do nich).
9. Nie żyję ponad stan. Oszczędzam. Nie uważam, że świat jest mi coś winien.
10. Nie narzekam chronicznie. Codziennie robię listę 5 rzeczy za które jestem wdzięczna. Nawet za te małe jak czyjś uśmiech.
11. Nie odżywiam się źle. Zastępuje niezdrowe jedzenie czymś zdrowszym.
12. Nie obmawiam i plotkuje.  Nie boję się samotności i odrzucenia. Akceptuje możliwość takiego stanu. 
13. Nie poddaje się w osiąganiu swoich celów i spełnianiu marzeń. Nie poddaję się po pierwszej porażce. Nie oczekuję natychmiastowych wyników.
14. Nie żyję w ciągłym stresie/strachu. Mogę robić rzeczy sprzeczne z emocjami, działam mimo strachu – potem on zmaleje – oswoję go.
Reposted fromsatyra satyra viaunusual unusual

March 04 2020

March 03 2020

8604 1a10
Reposted fromnyaako nyaako viabe-yourself be-yourself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl