Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viabadblood badblood
7902 f66a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood

February 10 2019

2423 90f4
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
7420 4b4e 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamefir mefir
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viamefir mefir
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
7962 5db2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
- A więc masz chłopaka? - Nie, jestem zbyt zajęta czytaniem, żeby się w to bawić. - Tak, czasami lepiej żyć w świecie kogoś innego, co nie?
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6256 c24b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 06 2018

Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viatake-care take-care

November 05 2018

Psychika ma naprawdę dobre mechanizmy obronne, tak że w trudnych sytuacjach szukamy rzeczy pięknych. Nawet jeśli to tylko iluzje. To mechanizm wyparcia przychodzi ci z pomocą. Widzieć to co dobre, w tym, co się nie uklada - właśnie to czyni życie trochę bardziej znośnym.
— Życie mimo wszystko
Reposted bytakatambasienkazupamarzennefretete23alwaysleaveyoxpopartstillalivewarkocziammistakewassupbruhoxygeniumeredvarethmysweethearttpraesenshereyesmyou

November 03 2018

Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
0215 46df 500
Reposted fromnonecares nonecares viapoppyseed poppyseed
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdybam gdybam
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
8739 980a
Reposted fromoll oll viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
4828 3fea 500
Reposted fromrisky risky viapoppyseed poppyseed

October 20 2018

1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl