Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMigotliwa Migotliwa
0231 3dea
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaszydera szydera
6760 408e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 20 2017

Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viacel cel
0482 a78c
8086 3353
Reposted fromsaku saku viaszydera szydera
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaszydera szydera

April 18 2017

Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou viaraaww raaww
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 

April 14 2017

8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viaclaudelle claudelle
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaclaudelle claudelle

April 07 2017

Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamrsmean mrsmean
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainsanedreamer insanedreamer

March 31 2017

0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viatake-care take-care

March 30 2017

Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
Ludzie, z którymi coś nas kiedyś łączyło, nie pozwalają nam odejść i żebyśmy nie wiem, jak bardzo próbowali, nie wyplączemy się z tego, nie uwolnimy. Może po pewnym czasie przestajemy po prostu próbować. 
— Paula Hawkins
Reposted byabsolutelyfuckingnotnoticeme

March 29 2017

1639 25e4
Reposted fromla-lu la-lu viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl