Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viahardbitch hardbitch

May 16 2017

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viainvisibility invisibility

May 05 2017

W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaszydera szydera
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaszydera szydera

April 26 2017

7053 c500
Reposted frompesy pesy viablacktoblack blacktoblack
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaPrzygnebiona Przygnebiona
0231 3dea
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaszydera szydera
6760 408e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 25 2017

1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viahardbitch hardbitch

May 16 2017

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viainvisibility invisibility

May 05 2017

W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaszydera szydera
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaszydera szydera

April 26 2017

7053 c500
Reposted frompesy pesy viablacktoblack blacktoblack
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaPrzygnebiona Przygnebiona
0231 3dea
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaszydera szydera
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaPrzygnebiona Przygnebiona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl