Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
5068 c9c8 500
8430 e67d 500
by the sea
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viatobecontinued tobecontinued
Czasami człowiek nie ma aż tyle siły, żeby znieść widma przeszłości.
— ugly love
Reposted byszpieg-z-krainy-deszczowcowtworcze
Łatwo wziąć złudzenia za prawdziwe uczucia, zwłaszcza gdy patrzy się drugiej osobie w oczy.
— ugly love

July 01 2017

3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoutline outline
7639 98bf
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutline outline
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

May 25 2017

1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viahardbitch hardbitch

May 16 2017

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viainvisibility invisibility

May 05 2017

W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaszydera szydera
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaszydera szydera

April 26 2017

7053 c500
Reposted frompesy pesy viablacktoblack blacktoblack
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMigotliwa Migotliwa
0231 3dea
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaszydera szydera
6760 408e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl