Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viahighsoul highsoul
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viaoutoflove outoflove

July 14 2017

Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter viahighsoul highsoul
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera

July 13 2017

Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
5068 c9c8 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viabrzask brzask
8430 e67d 500
by the sea
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viatobecontinued tobecontinued
Czasami człowiek nie ma aż tyle siły, żeby znieść widma przeszłości.
— ugly love
Łatwo wziąć złudzenia za prawdziwe uczucia, zwłaszcza gdy patrzy się drugiej osobie w oczy.
— ugly love

July 01 2017

3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoutline outline
7639 98bf
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutline outline
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

May 25 2017

1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viahardbitch hardbitch

May 16 2017

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viainvisibility invisibility

May 05 2017

W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl