Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viamononok mononok
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamononok mononok
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
4459 f0ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viahardbitch hardbitch

June 23 2019

9399 7e27 500
Są rzeczy, których nigdy nie robimy, bo ktoś napełnia nas strachem przed nimi albo wmawia nam, że nie jesteśmy ich godni. Chcę zrobić wszystkie swoje nigdy - sama albo z kimś ważnym. Nie obchodzi mnie to. Chcę po prostu żyć.
— Tarryn Fisher – Margo
Reposted fromnyaako nyaako viahoneybunny honeybunny

May 05 2019

1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamefir mefir
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viamefir mefir
7012 ce87 500
Reposted fromcontigo contigo viamefir mefir
4409 8b41
Reposted fromoll oll viamefir mefir
4839 5f2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

March 23 2019

Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
Reposted fromAgnya Agnya viastarryeyed starryeyed

Mała, ty nie jesteś powietrzem, żeby odpowiadać każdemu człowiekowi na świecie.

Zrób sobie listę osób, których opinia jest dla ciebie ważna. To są twoi najbliżsi, autorytety w istotnych dla ciebie dziedzinach i dobrze wiesz, że możesz policzyć ich na palcach obu dłoni. 

A teraz zastanów się, jak często przeżywasz słowa i zachowania osób, których na tej liście nie ma i nigdy na nią nie zasłużą. 

Tak wiele energii marnujesz na próby dopasowania się do ludzi, którzy nigdy nie będą pasować do ciebie. 

Po co?

Nie przepraszaj za swoje wartości.
Nie przepraszaj za swoją osobowość.
Nie przepraszaj za bycie sobą.

Zamiast tego, swoją uwagę i swój czas skieruj tam, gdzie nikt nigdy tych przeprosin by nie oczekiwał.

— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viastarryeyed starryeyed
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viajacie jacie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl