Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamefir mefir
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viamefir mefir
7012 ce87 500
Reposted fromcontigo contigo viamefir mefir
4409 8b41
Reposted fromoll oll viamefir mefir
4839 5f2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

March 23 2019

Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
Reposted fromAgnya Agnya viastarryeyed starryeyed

Mała, ty nie jesteś powietrzem, żeby odpowiadać każdemu człowiekowi na świecie.

Zrób sobie listę osób, których opinia jest dla ciebie ważna. To są twoi najbliżsi, autorytety w istotnych dla ciebie dziedzinach i dobrze wiesz, że możesz policzyć ich na palcach obu dłoni. 

A teraz zastanów się, jak często przeżywasz słowa i zachowania osób, których na tej liście nie ma i nigdy na nią nie zasłużą. 

Tak wiele energii marnujesz na próby dopasowania się do ludzi, którzy nigdy nie będą pasować do ciebie. 

Po co?

Nie przepraszaj za swoje wartości.
Nie przepraszaj za swoją osobowość.
Nie przepraszaj za bycie sobą.

Zamiast tego, swoją uwagę i swój czas skieruj tam, gdzie nikt nigdy tych przeprosin by nie oczekiwał.

— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viastarryeyed starryeyed
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viajacie jacie
Jeśli tyle czytam, to dlatego, że liczę na spotkanie kiedyś samotności większej od mojej.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viasweetnothingg sweetnothingg
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viasweetnothingg sweetnothingg
Muzyka to przede wszystkim wspomnienia, emocje. Istnieją utwory, których słuchaliśmy wiele lat temu, będąc w gimnazjum, liceum i kiedy teraz, całkiem przypadkiem, usłyszymy dany kawałek, dzieje się coś niemożliwego, nierzeczywistego - zaczynamy przenosić się do innego świata, widzieć inne miejsca, innych ludzi. Budzą się w nas dawno ugaszone uczucia i dociera do nas, że coś, co według nas już dawno temu zostało zabite, zakopane, zasypane piachem, wciąż w nas żyło, a teraz wychodzi na powierzchnie i przypomina o sobie na nowo niszcząc to, co udało nam się zbudować.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
8232 3981 500
4401 5bad 500
Reposted fromsoftboi softboi viasweetnothingg sweetnothingg
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetnothingg sweetnothingg

March 03 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl